Boekhouder Mario: "Mensen zijn wanhopig en stellen zelfs voor om met eigen financiële middelen hun zorg in te kopen."

Mario werkt op de boekhouding van een gehandicaptenvoorziening voor volwassenen in de Westhoek.

adult art sad

Mijn ervaringen en bevindingen sinds de persoonsvolgende financiering (PVF) in werking trad? Schrijnend!

De transitiecliënten (die cliënt waren op 31/03/2016) werden ingeschaald door de voorzieningen waarbij “een foto” van hun zorgondersteuning werd gemaakt op 31/3/16. Als er nadien bijkomende ondersteuning nodig is kan dit enkel mits een nieuwe procedure met mogelijks heel lange wachttijden vooraleer er een budget vrijkomt.

Mijn collega van de intake heeft wekelijks bezoek van cliënten die zonder budget toch ondersteuning komen vragen. Mensen zijn wanhopig en stellen zelfs voor om met eigen financiële middelen hun zorg in te kopen bij ons!!! Zo schrijnend is het!

Ikzelf werk op de boekhouding en sinds de persoonsvolgende financiering werd ingevoerd ben ik enorm veel bezig met ‘zorgpunten’. Die zorgpunten (rugzakjes) hebben wij nodig om ons personeel te betalen. Hierdoor stijgt de werkdruk, want we moeten een bepaalde reserve inbouwen als buffer wanneer een cliënt vertrekt. Vooral dagcentra krijgen te kampen met een lage instroom van nieuwe cliënten. Alle nieuwe budgetten die worden toegekend zijn voor mensen met hoogdringende en hoogste nood. Personen die nog thuis wonen en enkel op dagbesteding willen beroep doen krijgen gewoon geen budget. Het gevolg is dat we moeten besparen op het personeel.

Eind dit jaar start correctiefase 2 van de PVF. Het VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap) heeft nieuwe rekenregels die opnieuw nadelig zijn voor de dagcentra. Laat nu net de dagcentra de inclusie mede staande houden. Mensen hebben de kans om thuis te wonen en overdag naar hun “werk” te gaan. Nu gaan bijna alle budgetten naar de woonvorm waarbij cliënten uit het straatbeeld verdwijnen.

Mijn mening is dat de overheid moet durven beslissen om meer geld van de begroting aan onze doelgroep toe te kennen. Als ik eraan denk dat nog steeds zo’n 10.000 mensen wachten op budget is verhoging een absolute noodzaak.