De Gezinsbond roept op: "Help ons de zorggarantie voor gezinnen te realiseren, onderteken en verspreid onze petitie"

Gezinnen met een kind, jongere of volwassene met een beperking staan nog altijd op een wachtlijst. De Gezinsbond geeft deze zorgende gezinnen een stem.

De beloofde omwenteling van de persoonsvolgende financiering (PVF) kwam er niet. De lange wachtlijsten zijn er nog altijd en leggen een enorme druk op mantelzorgers. Terwijl zij wachten op een budget moeten zij zelf de zorg opnemen of de tekorten in de zorg zelf opvangen als het budget te krap is. Het water staat vele zorgende gezinnen aan de lippen.

Zolang zij geen budget krijgen, kunnen ze ook geen professionele zorg inkopen of organiseren. Wat dan weer leidt tot (werk)onzekerheid voor vele zorgprofessionals.

De Gezinsbond is ervan overtuigd dat de belangen van zorgende gezinnen en zorgprofessionals in elkaars verlengde liggen. Gezinnen willen eveneens kwalitatieve zorg op maat.

Wij willen zorggarantie en geen wachtlijsten voor zorgende gezinnen zodat zij:

  • een vrije keuze van mantelzorg kunnen maken, zowel voor de persoon met een beperking als voor het zorgend gezin
  • de zorg kunnen organiseren op maat van hun gezinssituatie met zorgprofessionals naar keuze.

Help ook ons die zorggarantie voor gezinnen te realiseren, onderteken en verspreid onze petitie www.genoeggewacht.be