De persoonsvolgende financiering zorgt ervoor dat er in onze voorziening veel extra's voor de bewoners wegvallen

Een opvoeder deelt de gevolgen voor de bewoners en de werknemers van de invoering van de persoonsvolgende financiering in de voorziening waar hij werkt.

De persoonsvolgende financiering zorgt er voor dat niet langer de voorziening maar wel de persoon met een beperking gefinancierd wordt. Elke persoon met een beperking heeft recht op een bepaalde hoeveelheid zorg, uitgedrukt in personeelspunten.

Bij ons in de voorziening heeft dat tot gevolg dat om met hetzelfde aantal begeleiders te blijven werken er meer bewoners begeleid moeten worden. Daardoor vallen veel extra's voor de bewoners weg, omdat ze te weinig personeelspunten toegewezen gekregen hebben. "Zorg op maat" voor hen betekent : het schrappen van vakanties, uitstappen, ...

Om te besparen worden langdurende afwezigheden van werknemers niet vervangen. Kandidaat-bewoners zonder rugzak krijgen geen plaats, ook al zijn er plaatsen open. Bij een sterfgeval (vaak een ouder iemand met een grote zorgvraag en dus veel personeelspunten) wordt de open plaats ingevuld door een jonger iemand die minder punten personeelspunten meebrengt. Met alle gevolgen van dien.

Een ander bijkomend probleem is dat onze directie, in plaats van meet begeleidend personeel aan te werven, ervoor kiest om eerder de staf en het management te versterken en uit te breiden. De bewoners en de werknemers zijn daarvan de grote dupe.