DVC Sint-Jozef heeft minstens 40 werknemers tekort en voert actie op 18 mei

Een schrijnend tekort aan personeel dwingt de werknemers van DVC Sint-Jozef uit Antwerpen om opnieuw actie voeren. “De instelling heeft zeker 40 personeelsleden extra nodig”, zeggen June Geuens en Fatiha Dahmani, vakbondssecretarissen bij de LBC-NVK.

Een schrijnend tekort aan personeel dwingt de werknemers van DVC Sint-Jozef uit Antwerpen om opnieuw actie voeren. “De instelling heeft zeker 40 personeelsleden extra nodig”, zeggen June Geuens en Fatiha Dahmani, vakbondssecretarissen bij de LBC-NVK.

Mensen die door een handicap niet (goed) voor zichzelf kunnen zorgen, hebben recht op de nodige hulp, verzorging en begeleiding. Daarover zijn we het allemaal eens. Die zorg wordt nog altijd gegeven door mensen. Dat deze mensen ook moeten eten en soms moeten rusten, wordt over het algemeen ook niet betwist.

Een minimum aan personeel in een instelling zoals DVC Sint-Jozef lijkt dus een redelijke verwachting. En toch kampen vele instellingen die instaan voor de zorg voor personen met een handicap met een personeelstekort. Hierdoor kunnen zij de dienstverlening niet deftig organiseren.

Personeelsstop

“Tot voor kort was er per ‘voorziening’ een officiële personeelsnorm. Die norm bepaalde hoeveel werknemers en welke functies nodig waren om de zorg te garanderen. In 1983 werd in deze sector echter drastisch bespaard door een personeelsstop in te voeren”, leggen Geuens en Dahmani uit.

“Het personeelsbestand werd bevroren, en extra plaatsen in de sector werden niet meer voor 100% gefinancierd. Zelfs als de officiële personeelsnorm op dat moment niet bereikt was. Jarenlang bleven instellingen uit de gehandicaptensector zorgen voor hun cliënten, zonder dat de wettelijke minimale personeelsbezetting werd verzekerd. De hele besparingsmaatregel resulteerde in een tekort van minstens 2.000 werknemers.”

Eerste stap

Het aanhoudende personeelstekort leidde in 2011 tot vele stakingen en acties. Ook bij DVC Sint-Jozef: daar was er een grote actie, mét resultaat. De sector sloot een akkoord met de Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen. Het was gedaan met de personeelsstop, en er kwamen 500 jobs bij.

Ook bij DVC Sint-Jozef kwamen er enkele werknemers bij. De politiek beloofde dat het historische personeelstekort bij de hervorming van de sector zou ‘worden opgelost’. Er was weer hoop voor de werknemers. Zij dachten dat er genoeg volk zou bijkomen om een degelijke zorg op maat te kunnen geven.

Geen correcte bezetting

Maar tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen van de personeelsstop pijnlijk voelbaar bij DVC Sint-Jozef en in vele andere instellingen. “DVC Sint-Jozef heeft nog altijd zeker 40 personeelsleden te weinig”, zegt de vakbond LBC-NVK.

De noden van de bewoners nemen bovendien toe in zwaarte en in complexiteit. De vergrijzing van de doelgroep speelt daarbij mee. Het werk van het personeel in de sector wordt dus zwaarder, maar van extra personeel is geen sprake.

Het personeel van DVC Sint-Jozef hoopte dat de nieuwe financiering een einde zou maken aan het personeelsprobleem. Maar tevergeefs! De situatie is niet langer vol te houden.

“Mensen met een beperking hebben recht op de nodige hulp en verzorging”, vinden de werknemers en hun vakbond. “Daarom voeren we opnieuw actie, meer bepaald op 18 mei. Het bestuur van DVC Sint-Jozef, het personeel, de gebruikers en de sympathisanten slaan hiervoor de handen in elkaar.”