Goed gezegd van de Gezinsbond: nieuwe financiering voor personen met beperking, gezinnen blijven op hun honger zitten

Op donderdag 22 juni schreef Lieve Declerck van de Gezinsbond een opiniestuk op de website van het tijdschrift Knack. Ze klaagt aan dat ondanks de nieuwe financiering voor personen met een beperking de druk op de omgeving om zelf mantelzorg op te nemen erg hoog blijft. Dat komt door tekorten in de professionele zorg en te weinig en onvoldoende budgetten.

In bijzondere zorgsituaties kan en mag de zorg door gezinsleden nooit een gedwongen alternatief zijn bij gebrek aan mogelijkheden in de professionele zorg. Mantelzorg mag geen alibi zijn om de kosten voor ondersteuning af te schuiven op zorgende gezinnen. Een persoonsvolgende financiering kan pas een succes worden als elke persoon met een beperking kan beschikken over een budget dat voldoende hoog is om al zijn zorgnoden te dekken. De overheid moet daarom voldoende financiële middelen voorzien. Alleen dan wordt mantelzorg echt een vrije keuze en verlaagt de druk op gezinnen om zelf zorg op te nemen.

.

Lees het volledige opiniestuk op de website van Knack.