Instellingen Broeders van Liefde in actie voor veilige zorg

Het personeel van de instellingen van de Broeders van Liefde maakt zich zorgen. Ze zien een grote toename van het aantal gevallen van vaak ernstige agressie. Daarom beginnen ze maandag 5 februari met een reeks acties voor veilige zorg.

Meer personeel, minder agressie

De cijfers over geweld en agressie liegen er niet om. Het aantal incidenten neemt toe. Dat heeft z'n impact op het personeel, maar ook op de leerlingen en bewoners. Om goede, veilige zorg te bieden, volstaat de huidige personeelsomkadering niet. Al te vaak moeten jongeren in te grote, complexe groepen verblijven met te weinig begeleiders. Dat werkt agressie in de hand.

Het personeel wil kleinschaliger gaan werken, met kleinere leefgroepen en klassen én voldoende collega's. Alleen zo kunnen ook de meest kwetsbare cliënten goed zorg krijgen. Alleen zo kan agressie voorkomen worden.

Daarom gaat maandag 5 februari een eerste actie in het OC Sint-Ferdinand in Lummen door. De komende weken worden er nog acties in andere instellingen georganiseerd.