LBC-NVK non-profit voert actie voor meer personeel bij het Koninklijk Instituut Woluwe

Op maandag 16 april voerden de werknemers van het Koninklijk Instituut Woluwe actie voor meer middelen en meer personeel tegen de toenemende agressie vanwege leerlingen en bewoners. Het Koninklijk Instituut Woluwe biedt onderwijs en zorg aan jongeren en kinderen met een visuele beperking, een gehoor- of een taalstoornis, met een autismespectrum stoornis of een gedrags- of emotionele stoornis. Eerder organiseerden we in vier andere instellingen van de Broeders van Liefde al gelijkaardige acties.

"Het personeel beseft heel goed dat omgaan met moeilijk en zelfs grensoverschrijdend gedrag tot hun opdracht behoort," zegt vakbondssecretaris Piet Van de Walle. "Maar met de omkadering van vandaag kan er gewoon niet worden gewerkt zoals het hoort. Er is nood aan meer begeleiders, kleinere klassen en leefgroepen, en aangepaste infrastructuur."

De LBC-NVK non-profit gaat ervan uit dat de Vlaamse regering de acties van de werknemers bij de Broeders van Liefde niet langer kan negeren. Doet zij dat toch dan overwegen we stakingsacties vanaf maandag 7 mei 2018.