Lerares Lani: "Ik kom nog steeds met veel goesting lesgeven maar ik merk dat mijn collega's met veel dienstjaren het moe zijn"

Lani werkt in het buitengewoon onderwijs. Zij klaagt in een open brief aan minister Crevits aan dat zij minder en minder tijd hebben voor individuele begeleidingen.

Aan mevrouw Crevits

Zes jaar geleden ben ik, geheel onverwacht, voor een kortstondige interim in het buitengewoon secundair onderwijs terecht gekomen. Het was nooit mijn plan om in het onderwijs te stappen, maar deze doelgroep heeft mijn hart gestolen.

De glimlach op hun gezicht als ik voor hun rij sta, de bevestiging die zij nodig hebben dat er keer op keer iemand is die voor hen zal klaarstaan. Dat er iemand hun belangen verdedigt en hen tracht te integreren in onze harde maatschappij ...

Ik geef voornamelijk les aan leerlingen type basisaanbod, zoals jullie dat ondertussen hebben genoemd en leerlingen type 3, gedrags- en of emotionele stoornissen. Ook komen er alsmaar type 9, leerlingen met ASS bij. U kan aannemen dat dit niet altijd een fijne mengelmoes wordt...

Jaren geleden stonden we in kleine klasgroepen en had ik het gevoel dat ik deze leerlingen individueel kon begeleiden. Want daar hechten jullie veel belang aan, aan "individueel werken". De voorbije jaren heb ik klasgroepen die tussen de 10 en 14 leerlingen zitten. In tegenstelling tot het gewone onderwijs, waar er hier en daar kinderen zitten met verhoogde zorg, zitten er in mijn klas 100% leerlingen met verhoogde zorg.

Kunt u zich dat voorstellen? Elk gezicht kijkt naar mij en vraagt een individuele aanpak. En tot mijn grote spijt moet ik hen vaak teleurstellen.

Ondanks dat het leerlingenaantal in onze school blijft stijgen, toch wel een hiaat binnen het zo gehate M-decreet, gaan onze uren aantallen jaarlijks achteruit.

Geen mogelijkheid tot co-teaching, een time-out klas, kleine klasgroepen, extra begeleidingsuurtjes, ... Vroeger werden leerlingen ondersteund door logopedisten, kinesisten, ... Ook in deze uren hebben jullie goed gesnoeid.

Kinderen uit kansarme milieus, zoals het overgrote deel van onze leerlingen, lopen deze begeleiding mis, gezien zij dit vanuit hun thuismilieu nooit aangereikt kunnen krijgen.

Ik kom nog steeds met veel goesting lesgeven, maar ik merk dat mijn collega's met veel dienstjaren moe zijn. Ze zijn moe, het moe om heel eerlijk te zijn. De afwezigheden bij leerkrachten lopen alsmaar op. Veel vervangingen en kortstondige interims zorgen voor onnodige chaos voor leerlingen die zo veel nood hebben aan structuur.

Ik ben eerder beschaamd om aan mensen te moeten toegeven dat ik leerkracht ben in het buitengewoon onderwijs. Ik heb het gevoel dat iedereen op mijn gezicht kan aflezen hoe hard ik mijn leerlingen en mezelf teleurstel. Kan u zich zoiets inbeelden, mevrouw Crevits?

Durft u gewoon niet toegeven dat u een grote fout hebt gemaakt met het M-decreet en ons onnodig middelen hebt afgenomen? Of ziet u niet hoe vaak leerlingen terug instromen in het buitengewoon onderwijs en hoe hard u deze kinderen eerder hebt belast in het gewoon onderwijs? Indien u hier niet van op de hoogte bent, nodigen wij u hartelijk uit bij ons op school, dan kunnen we het er eens rustig over hebben.

Met vriendelijke groeten

Lani