Opvoedster schrijft open brief aan Vandeurzen: "Heel eerlijk, meneer de minister, wij zijn op."

Opvoedster LS begon dit jaar vol goede moed te werken in de sector. Maar al na 4 maanden zit ze op haar tandvlees omdat de praktijk zo ver afwijkt van de theorie. Ze schreef daarover een open brief aan minister Vandeurzen.

Wij zijn op

Beste minister Vandeurzen

Ik ben eind mei afgestudeerd als opvoedster-begeleidster. Na mijn laatste stagedag ben ik meteen kunnen starten in de sociale- zorgsector, dit is een zekerheid binnen onze sector: er zal altijd werk zijn. Waarvoor dank.

Zoals eerder al vermeld, ben ik aan het werk als opvoedster en elke dag opnieuw word ik geconfronteerd met het feit dat de uitgeschreven theorieën niet stroken met de realiteit. Ik moet toegeven, dat toen ik nog studente was, ik niet veel begreep van de honderden krantenartikels rond "witte woede". Laat staan dat ik dat begrip begreep. Waarom steeds zo een noodkreet als er zo een mooie visie is rond jeugdzorg? Waarom steeds in opstand komen als we een goed beleid hebben rond jeugdzorg?

Op papier is alles zo concreet uitgeschreven en lijkt er voor alles een oplossing te zijn. Als beginnende opvoedster sta je dan te springen om te kunnen starten. Maar die bubbel wordt al snel doorprikt als je beseft dat het voor jullie niet om kwaliteit gaat maar om kwantiteit. Er wordt niet meer gedacht aan zorg op maat en de hulpvraag, er wordt niet meer gedacht aan context verbreden en al die ideale termen dat jullie hebben neergeschreven in jullie visie.

Wij zijn nu eind november en we zouden nog vol energie moeten zitten. Maar heel eerlijk, meneer de minister, wij zijn op. Wij zitten allen op ons tandvlees. Wij hebben het gevoel dat we op een TGV trein zitten en dat we al rond de Paasperiode zitten. Terwijl het nog altijd maar eind november is, nog een lange tijd te gaan dus.

Er werd ons al op meerdere teamvergaderingen gevraagd hoe de staf ons kan helpen. Waarvoor dank voor de staf, want ik weet dat niet elke voorziening zo een staf heeft die zorg draagt voor zijn team. Maar telkens staan we met onze mond vol tanden. Hoe kunnen ze ons helpen?

Daar heb ik gisteren heel simpel op geantwoord: extra uren krijgen, extra materiaal, extra opvoeders, ... Hiervoor strijden we dus al verschillende jaren, en af en toe krijgen we er eens 10 uur bij. Waar ik u ook graag voor wil bedanken want deze zijn broodnodig. Blijkbaar wordt het door u normaal gevonden om een leefgroep van 9 kinderen alleen te draaien. Als er dan een crisis ontstaat moet je een keuze maken tussen de acht kinderen beschermen en veilig stellen of het kind in crisis helpen, want ja je bent alleen.

Daarnaast proberen we een ander ideaalbeeld te realiseren binnen onze voorziening: inclusie. Wat ervoor zorgt dat er veel meer wordt gevraagd van een opvoedster: we moeten een allround kennis hebben over alles en daarnaast nog de administratieve rompslomp doen die erbij komt kijken.

Ik heb "maar" vier kinderen in mijn leefgroep zitten. Eén iemand met ASS (autisme), mishandelingsverleden, slechthorend en STOS (spraak- en taalstoornis). Eén iemand met ASS en STOS. Een ander kindje met ASS en dyspraxie. En mijn laatste kindje heeft ASS, ADHD en CVI (cerebrale visuele inperking). Ik heb het hier over een leefgroep van vier kinderen. Kan u zich inbeelden wat dit betekent voor leefgroepen van negen kinderen? Wat vraagt u van ons? Wat verwacht u van ons?

Wij kunnen uw visie en beleid niet realiseren zolang u ons niet de juiste middelen aanreikt. En dan is de samenleving verbaasd dat er steeds meer burn-outs zijn. Dit laatste wordt allemaal aangewakkerd door bovenstaande.

Ik vraag u dan ook in naam van al de werkende mensen in de sociale- en zorgsector om even stil te staan bij ons tijdens vergaderingen en belangrijke beslissingen. En stilstaan bij het feit dat mensen verzorgd moeten worden door mensen en niet door robots. En dat is het mooie aan onze jobs. Laat ons geen robots worden a.u.b.

Met vriendelijke groeten

LS