Orthopedagoge getuigt: "Een jongere die nood heeft aan een 1 op 1 begeleiding kan onmogelijk functioneren in een groep van 13 jongeren met 1 begeleider"

Een teamverantwoordelijke en orthopedagoge klaagt in een open brief aan minister Vandeurzen aan dat ze door een gebrek aan middelen geen echte zorg op maat kan geven.

Geachte mijnheer de minister,

Ik ben teamverantwoordelijke en orthopedagoge. En zoals het een goede verantwoordelijke betaamt volgde ik onlangs een vorming rond personeelsbeleid. Men leerde me daar het IMSAFE principe. Dit principe stelt dat, als een werknemer signalen uitzendt van buitensporige vermoeidheid, van ziekte, van grote emotionaliteit, …, dat je dan als verantwoordelijke moet beslissen om hem/haar de dienst te laten stopzetten. Denkt u dat er dan nog veel diensten zouden gestart worden in ons MFC? Ik denk alvast van niet ….

We zijn allemaal moe, mijnheer de minister. Moe van het ondergaan van de zoveelste scheldpartij. Moe van het ontwijken van rondvliegend materiaal. Maar vooral moe omdat we met lede ogen moeten toekijken hoe het systeem onze kwetsbare jongeren én onze sterke collega’s kapot maakt.

En emotioneel, meneer de minister, kunnen we moeilijk niet zijn. Toen ik onlangs een minderjarige moest laten colloqueren in de volwassenenpsychiatrie brak m’n hulpverlenershart. We hadden het zoveel liever niet gedaan, maar het systeem (uw systeem?) gaf ons geen andere keuze. We moesten wel uit veiligheid voor onze andere jongeren, het meisje zelf en onze collega’s. Het meisje kon nergens anders terecht.

En misschien, mijnheer de minister, misschien hadden we het niet moeten doen, mocht u ons de middelen geven om échte zorg op maat te verlenen. Want iemand die nood heeft aan een 1 op 1 begeleiding kan onmogelijk functioneren in een groep van 13 jongeren met 1 begeleider op dienst. Iemand die geen prikkels kan filteren kan niet overleven in een oud gebouw met kartonnen muren.

Het systeem, mijnheer de minister, organiseert gedragsproblemen. De falende jeugdhulp (uw jeugdhulp?) lokt agressie uit.

Geef ons dus alsjeblieft wat zo broodnodig is en laat ons échte zorg op maat organiseren. Laat ons toe om kwetsbare jongeren écht te helpen.