Over ons

De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop de zorg voor personen met een handicap wordt georganiseerd. Wij vinden dat personen met een handicap recht hebben op de beste zorg en ondersteuning.

Dat kan enkel wanneer de overheid voldoende investeert in de gehandicaptenzorg. Dat kan enkel wanneer werknemers die elke dag de best mogelijke kwalitatieve zorg geven, met genoeg zijn en voldoende gekwalificeerd zijn én goede loon- en werkvoorwaarden hebben.

Met de zorgvernieuwing en de invoering van de persoonsvolgende financiering willen minister Vandeurzen en de Vlaamse regering zorg op maat realiseren en de wachtlijsten wegwerken.

Zorgvernieuwing? Wie kan daar nu tegen zijn? Wel dat hangt ervan van af wat ermee bedoeld wordt. Voor ons moet zorgvernieuwing leiden tot een betere en kwaliteitsvolle zorg. Dat kan uiteraard niet los gezien worden van de werkomstandigheden van het personeel. Dat kan niet op een ernstige manier gebeuren zonder te garanderen dat er voldoende personeel op de werkvloer aanwezig is.

Minister Vandeurzen en de Vlaamse regering denken de zorgvernieuwing en de persoonsvolgende financiering in te kunnen voeren door afspraken en regels te schrappen en zonder bijkomende middelen te voorzien. De zorgvernieuwing op die manier organiseren maakt het onmogelijk om aan elke persoon met een handicap de zorg te geven die hij vraagt.

www.echtezorgopmaat.be wil een correct gefinancierde sector en afspraken over de personeelsinzet zodat kwalitatieve zorg op maat gegeven kan worden. De site is een initiatief van ACV Puls non-profit en wil iedereen verenigen en alle initiatieven samenbrengen die een echte zorg op maat willen realiseren.