Teken de oproep voor echte zorg op maat

De afgelopen jaren heeft minister Vandeurzen de gehandicaptenzorg grondig hertekend. Daarvoor veranderde hij de financiering van de sector volledig. De invoering van die "persoonsvolgende financiering" moest budgetneutraal gebeuren. Iedereen die de sector een beetje kent weet dat dat een onmogelijke operatie is. Zo krijgen personen met dezelfde beperking daardoor een verschillend budget afhankelijk van de instelling waar ze wonen. Ook werd eind 2010 al becijferd dat er in de sector minstens 2 200 werknemers bij moesten komen. Dat personeelstekort verdwijnt natuurlijk niet door gewoon de financiering van de sector te hertekenen. Wij eisen bijkomende middelen zodat elke persoon met een beperking de kwalitatieve zorg op maat krijgt die hij verdient. Help ons. Onderteken de oproep.

De minister veranderde de financiering van de gehandicaptenzorg volledig. De voorzieningen worden niet langer gesubsidieerd op basis van het aanbod dat ze realiseren. De personen met een beperking krijgen een persoonsvolgend budget waarmee ze hun eigen zorg (op maat) kunnen kopen, de zogenaamde “persoonsvolgende financiering”.

Essentieel in die hele reorganisatie is het bepalen van de grootte van dat (individuele) persoonsvolgende budget. Anders kan de persoon met een beperking nooit zorg op maat krijgen en is de zorgvernieuwing een maat voor niets.

Om de grootte van het persoonsvolgend budget te kunnen bepalen, werd de voorbije jaren de zorgzwaarte van elke persoon met een beperking binnen een voorziening nagegaan. Daarop werd een wetenschappelijk instrument ontwikkeld, het “zorgzwaarte-instrument” (ZZI). Dat meet hoeveel zorg of ondersteuning een persoon met een beperking nodig heeft. Aan de hand van dit instrument kan dan de grootte van het persoonsvolgend budget “op maat” bepaald worden.

Om van alle personen in de voorzieningen het ZZI af te nemen, zouden teveel tijd en middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nodig zijn. In de plaats daarvan kregen de voorzieningen in het voorjaar van 2016 richtlijnen van het VAPH om zo correct mogelijk de zorg- en ondersteuningsnood van hun gebruikers te bepalen.

Vervolgens werden de inschalingen die de voorzieningen deden, gecontroleerd door het VAPH om na te gaan of ze overal correct en op dezelfde manier zijn gebeurd. De sector deed wat nodig was om de persoonsvolgende financiering correct en rechtvaardig in te voeren. In het najaar zou het VAPH dan overgaan tot het bepalen van de persoonsvolgende budgetten, waarbij het agentschap rekening zou houden met een gelijkwaardige behandeling van alle gebruikers in de zorg.

Maar enkele weken voordat de persoonsvolgende financiering ingevoerd zou worden, besliste de Vlaamse regering om vanaf 1 januari 2017 de persoonsvolgende financiering in te voeren zonder rekening te houden met die gelijke behandeling. De middelen, die erg verschillend zijn tussen de voorzieningen, worden nu in de eigen voorziening verdeeld over de budgetten van de gebruikers. De minister haalt daarmee de basis van de persoonsvolgende financiering onderuit.

Die beslissing van de Vlaamse regering staat haaks op “Perspectief 2020”, het beleidsplan van de minister, en is compleet fout en dat op verschillende vlakken.

De personen met een beperking krijgen een persoonsvolgend budget dat niet gebaseerd is op een objectieve en wetenschappelijke meting van hun zorgzwaarte. Personen met een beperking met dezelfde zorgzwaarte zullen immers, naargelang de voorziening waar ze verblijven, een groter of een kleiner budget krijgen. De ene zorg op maat zal de andere niet zijn.

Bovendien beslist minister Vandeurzen voor personen met een beperking die (nog) niet in een voorziening wonen wel het persoonsvolgend budget te koppelen aan hun gemeten zorgzwaarte. Die politiek van twee maten, twee gewichten is onbegrijpelijk. Voor “nieuwe” personen met een beperking is het zorgzwaarteinstrument een goede basis om de zorgzwaarte te meten, maar niet voor personen met een beperking die al in een voorziening wonen en waarvan de zorgzwaarte met hetzelfde instrument is bepaald ?

Onbegrijpelijk dat de sneltrein van de hervormingen aan een speedtempo wordt doorgevoerd terwijl de fundamenten op losse schroeven staan.

De reden van dit soort van slechte, foute politiek moet niet ver gezocht worden. Men wil de hervorming doorvoeren maar wil daar geen extra geld voor uittrekken. De invoering van de zorg op maat moet budgetneutraal zijn maar moet wel ingaan op 1 januari 2017 ten koste van de bewoners, het personeel en de voorzieningen.

Iedereen die de sector een beetje kent weet dat dit een onmogelijke operatie is. Eind 2010 werd er in de opvoedingsinstellingen gestaakt tegen de personeelsstop van 1983 en het daardoor opgelopen personeelstekort. In totaal werd becijferd dat er in de gehele sector minstens 2 200 werknemers bij moesten komen.

Die 2 200 werknemers zijn er in werkelijkheid een heel pak meer, wanneer rekening wordt gehouden met de ondertussen gestegen zorgzwaarte. Personen met een beperking worden (gelukkig) ouder, maar hebben wanneer ze ouder worden, meer zorg nodig. Veel beperkingen worden complexer en maken dat er meer zorg nodig is, enzovoort.

De stakingen leidden op 21 februari 2011 tot een akkoord: de personeelsstop werd opgeheven en een eerste fase van het wegwerken van die tekorten werd ingezet: 500 bijkomende jobs tijdens de periode 2011-2014 zodat het tekort voor de hele sector op 1 700 werknemers kwam.

Dat personeelstekort verdwijnt natuurlijk niet door gewoon de financiering van de sector te hertekenen. De zorgvernieuwing budgetneutraal willen invoeren, komt neer op een besparingsoperatie onder een andere naam ten koste van de personen met een beperking en ten koste van de werknemers die de kwaliteitsvolle zorg leveren. Dat is niet onze zorgvernieuwing. Dat is geen zorg op maat.

Wij eisen bijkomende middelen zodat elke persoon met een beperking de kwalitatieve zorg op maat krijgt die hij verdient, ongeacht de instelling waar hij of zij zijn of haar ondersteuning geniet.