Werknemers Rotonde voeren actie voor meer middelen en correcte personeelsnormering

Op vrijdag 20 oktober 2017 was minister Vandeurzen in de voorziening Rotonde voor de opening van de afdeling “kwartier Noord”. Van die gelegenheid maakten de werknemers van Rotonde gebruik om de minister duidelijk te maken dat ze meer middelen en een correcte personeelsnormering willen. Rotonde is een voorziening waar personen met een beperking terechtkunnen voor ambulante (dagcentrum) en residentiële zorg.

In de sector van de gehandicaptenzorg bestaat er reeds jarenlang een structureel personeelstekort. Tot voor kort was er per voorziening een personeelsnorm bepaald. Hiermee werd vastgelegd hoeveel medewerkers en welke functies nodig waren om de zorg te garanderen.

In 1983 werd er echter drastisch bespaard in de sector door middel van een personeelsstop. Het personeelsbestand werd op dat moment bevroren en extra plaatsen in de sector werden niet langer aan 100% gefinancierd. Heel wat voorzieningen in de sector bleven jarenlang zorgen voor personen met een handicap onder de wettelijke minimale personeelsbezetting.

De sector berekende dat de besparingsmaatregel heeft geleid tot een tekort van minstens 2000 jobs. Voor het bepalen van dit personeelstekort werd overigens enkel rekening gehouden met de (afgeschafte) wettelijke personeelsnorm. Dat de zorgzwaarte steeds toeneemt, werd zelfs niet in rekening gebracht.

Door een reeks stakingen en acties in 2011 werd de personeelsstop uiteindelijk opgeheven en kwamen er 500 jobs bij. Hoewel dit een stap in de juiste richting was, bleef er een enorm tekort bestaan. De belofte werd gemaakt dat het historisch personeelstekort bij de hervorming van de sector volledig weggewerkt zou worden.

Vandaag is deze hervorming volop aan de gang. Helaas stelt het personeel van Rotonde vast dat deze zorgvernieuwing en het invoeren van de persoonsvolgende financiering vooral veel chaos en stress met zich meebrengt, maar geen oplossingen.

Ouders en familieleden zijn radeloos. Voor sommigen wordt het budget plots drastisch verminderd of gewoon nog niet toegekend. Anderen worden dan weer geconfronteerd met een toenemende zorgzwaarte, bijvoorbeeld door ouder worden of aftakelen, maar kunnen niet rekenen op de nodige middelen om hiermee om te gaan. Dit terwijl het voor de meesten onmogelijk is om de hoge kostprijs van de zorg zelf te financieren. Deze mensen worden aan hun lot overgelaten.

De wachtlijsten slinken dan misschien wel, maar het probleem is hiermee absoluut niet opgelost. Logisch, want zonder bijkomende financiering zal het historisch tekort aan middelen nooit verdwijnen.

De werknemers van Rotonde worden dagelijks met deze harde realiteit geconfronteerd. Ze gaan tot het uiterste om kwaliteitsvolle zorg te bieden, maar ze schieten steevast tekort. Want wat van hen gevraagd wordt is onmogelijk: ze zijn nu eenmaal met te weinig.

De boodschap van de werknemers aan Minister Vandeurzen is dan ook helder: Zij eisen meer middelen én een duidelijke personeelsnorming zodat échte zorg op maat geen utopie blijft.